OFERTA

Świadczymy usługi w zakresie:

  • wyceny nieruchomości dla różnych celów,

  • określania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,

  • budownictwa: ekspertyz budowlanych, oceny stanu technicznego i dokumentacji, architektury, sporządzania kosztorysów wstępnych, ofertowych, wykonawczych, powykonawczych, nadzoru budowlanego, projektowania,

  • ustanawiania odrębnej własności lokali i niezbędnej dokumentacji,

  • wycena nieruchomości, pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby realizacji prawa do rekompensaty,

  • pomoc prawna i ocena rynku w ocenie określonej wartości dla różnych postępowań.